Yöntem

Girişimlere ilişkin çevresel istihdam, gelir ve harcama anketi, 2014 yılına kadar Bölge Müdürlüklerinin çalışma programına bağlı olarak posta veya yüzyüze görüşme yöntemi kullanılarak uygulanmıştır. 2014 yılından itibaren ise artık kağıt ortamında soru kağıdı kullanılmamakta olup, veriler web ortamında derlenmektedir.

Verilerin web ortamında derlenmesi kapsamında, her girişime TÜİK tarafından bir kullanıcı adı ve şifre tahsis edilmiştir. Girişimler kendilerine verilen bu şifreler ile TÜİK tarafından oluşturulan veri giriş sistemine web üzerinden elektronik ortamda bilgilerini girerler. Girişimler tarafından web ortamına girilen bilgiler önce TÜİK Bölge Müdürlüklerimiz tarafından incelenir. SAS tabanlı Veri Analiz Programı (VAP) analizleri ile mikro düzeyde kontrol ve tutarlılık analizleri yapılır.

Bölge Müdürlükleri tarafından VAP analizleri bitirildikten sonra, Merkez tarafından daha detayı ve makro analizler yapılarak şüpheli kayıtlar için tekrar Bölge Müdürlüklerine dönüş yapılır. Bölge Müdürlükleri girişimlerle telefon, e-posta vb. yollarla iletişime geçerek şüpheli durumları detaylı şekilde sorgular ve veriye son halini verir. Merkezde Çevresel Hesaplar Grubu tarafından tekrar kontrol edilen veriler yapılan analiz ve incelemelerden sonra yayına hazır hale getirilir.

Yukarı