Tarihçe

TÜİK tarafından, çevresel gelir ve harcama istatistiklerine yönelik çalışmalara 1998 yılında başlanmıştır. Çevresel istihdam, gelir ve çevresel harcamaların belirlenmesi amacıyla öncelikle kamu kuruluşları ile başlanarak 1997 yılından itibaren veri derlenmektedir. Bu kapsamda kamu sektörü için kamu kuruluşları, belediyeler ve il özel idarelerinden, iş sektörü için madencilik ve taşocakçılığı, imalat sanayi ile elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı, su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri ve diğer iş sektörü girişimlerinden ayrıca uzmanlaşmış kuruluşlar kapsamında büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon işleri genel müdürlüklerinden, mahalli idare birliklerinden ve organize sanayi bölgelerinden veri derlenmektedir. 2007 yılından itibaren girişimlerden veri derlenmektedir. Sadece 2011 yılında girişimlerden veri derlenmemiştir.

Yukarı