Kayıt Bilgisi

İş Sektörü Çevresel İstihdam, Gelir ve Harcama İstatistikleri kapsamında 2016 referans yılında toplam
9 733 girişime web ortmında anket uygulanmıştır.

Yukarı