Kapsam

Girişimler için 2008 yılında başlatılan çalışma kapsamında madencilik ve taşocakçılığı ile imalat sektörleri için 10 ve daha fazla kişi çalıştıran girişimlerden, çalışan sayısına göre (10-49, 50-249, 250+) tabakalama yöntemi ile örnek çekilirken, elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı sektöründe tamsayım yöntemi uygulanmıştır. Söz konusu çalışmanın kapsamı 2009 yılında çevresel istihdam verilerini de kapsayacak şekilde genişletilmiş olup, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe 10 ve daha fazla kişi çalıştıran girişimlerden, imalat sanayi sektöründe 50 ve daha fazla kişi çalıştıran girişimlerden örnek çekilirken, elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı sektöründe 10 ve daha fazla kişi çalıştıran girişimlere tamsayım yöntemi uygulanmıştır. 2010 yılından itibaren ise NACE Rev.2’ye göre elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı ile su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektörlerinde 10 ve daha fazla kişi çalışan girişimlere, madencilik ve taşocakçılığı ile atık ve hurda toptan ticareti sektörlerinde 50 ve daha fazla kişi çalışan girişimlere, imalat sanayi, inşaat ile oteller ve benzeri konaklama yerleri sektörlerinde 150 ve daha fazla kişi çalışan girişimlere, diğer iş sektörlerinde ise 250 ve daha fazla kişi çalışan girişimlere tamsayım yöntemi ile anket uygulanmaktadır.

Yukarı