Amaç

Karar alıcılara çevre politikaları için gerekli olan verileri Avrupa Birliği Müktesebatına uygun ve uluslararası kıyaslamalara imkan verecek şekilde derleme amacıyla, girişimlerin çevresel faaliyet konularının, çevresel faaliyetlerde çalışan personelin kadın ve erkek ayrımında sayılarının, girişimlerin çevresel harcamalarının ve gelirlerinin tespit edilmesidir.

Yukarı