Veri Kılavuzu

Girişimlerde Çevresel İstihdam, Gelir ve Harcama İstatistikleri kapsamında sunulan mikro veride yer alan değişkenler aşağıda belirtilmiştir:

Mikro Veride Yer Alan Değişkenler

REFERANS_YIL
KURUM_KEY
BIRIMNO
IKFA_ACIKLAMAREV2
NACE2
NACE2_4
BOLGE_KOD
ADRES_IL_KAYIT_NO
ADRES_IL_ADI
ADRES_ILCE_KAYIT_NO
ADRES_ILCE_ADI
CALISMA_SURE
CALISAN_SUBAT
CALISAN_MAYIS
CALISAN_AGUSTOS
CALISAN_KASIM
CALISMA_SAAT
CEVRE_TEMIZLIK_VERGI_DURUM
CEVRE_TEMIZLIK_VERGI
FAALIYET_HAVA
FAALIYET_ATIKSU
FAALIYET_ATIK
FAALIYET_TOPRAK
FAALIYET_GURULTU
FAALIYET_RADYASYON
FAALIYET_BIYOCESIT
FAALIYET_ARGE
FAALIYET_DIGER FAALIYET_ENERJI

CEVRESEL_FAALIYET_ISTIHDAM
ERKEK_SAYI
ERKEK_SAAT
ERKEK_GUN
ERKEK_TAM_ZAMAN_ESDEGER
KADIN_SAYI
KADIN_SAAT
KADIN_GUN
KADIN_TAM_ZAMAN_ESDEGER
TOPLAM_CEVRESEL_CALISAN

BRUT_ODEME
PRIM_ODEME
IHBAR_TAZMINAT
KIDEM_TAZMINAT
TOPLAM_PERSONEL_ODEME

TESIS_VARYOK
TESIS_SAYI
CEVRESEL_FAALIYET_HARCAMA
CARI_HIZMET
CARI_DIGER
YATIRIM TOPLAM_HARCAMA

ATIK_HURDA_SATIS_GELIR
ALCI_SATIS_GELIR
URETILEN_ENERJI_GELIR
GERIKAZANILAN_MAD_SAT_GELIR
DIGER_YANURUN_GELIR
ATIKSU_ARITMA_GELIR
ATIK_BERTARAF_GELIR
GERI_DONUSUM_GELIR
Yukarı