Sınıflamalar

Çevresel istihdam, gelir ve harcamalar ile ilgili veriler derlenirken, faaliyet kapsamını tanımlamak için UNECE ve Eurostat tarafından Mart 1994’te hazırlanmış ve Haziran 1994’te Avrupa İstatistikçiler Konferansı (Conference of European Statisticians) tarafından onaylanmış, Çevre Koruma Faaliyetleri Sınıflaması (CEPA) kullanılmaktadır. Sınıflama, 2000 yılında yeniden düzenlenmiştir.

CEPA

1- Dış ortam havasını ve iklimi koruma
2- Atıksu yönetimi
3- Atık yönetimi
4- Toprağın, yeraltı ve yüzey sularının korunması ve iyileştirilmesi
5- Gürültü ve vibrasyonun azaltılması
6- Biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunması
7- Radyasyona karşı koruma
8- Araştırma ve geliştirme
9- Diğer çevre koruma faaliyetleri

olmak üzere dokuz çevresel alt başlıktan oluşmaktadır.

CEPA kapsamında, su ve enerji ile ilgili faaliyetler çevre koruma faaliyetlerine dahil edilmemektedir. Ancak her iki konu da doğrudan çevreyle ilgili konular olduğundan, çevresel istihdam, gelir ve harcama istatistikleri kapsamında yapılan çalışmalarda su ve enerji ile ilgili veriler de kapsanmaktadır. Girişimlerden veri derlenirken CEPA kategorilerine ek olarak sadece enerji konusunda veri derlenmektedir.


Yukarı