Kayıt Bilgisi

İş Sektörü Çevresel İstihdam, Gelir ve Harcama İstatistikleri kapsamında 2015 referans yılında
toplam 9 837 girişime web ortamında anket uygulanmıştır.

Yukarı