Kapsam ve Metodoloji

Bu araştırma sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerden örnekleme yöntemi ile tespit edilen girişimlere uygulanmaktadır. Takip eden NACE Rev. 2 kategorilerinde sınıflandırılan girişimler kapsama dahildir.

 • İmalat sanayi (KISIM C)
 • Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri (KISIM D,E)
 • İnşaat (KISIM F)
 • Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı (KISIM G)
 • Ulaştırma ve depolama (KISIM H)
 • Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri (KISIM I)
 • Bilgi ve iletişim (KISIM J)Gayrimenkul faaliyetleri (KISIM L)
 • Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (BÖLÜM 69-74)
 • İdari ve destek hizmet faaliyetleri (KISIM N)
 • Bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı (GRUP 95.1)

Çerçeve

TÜİK iş kayıtları çerçeve olarak kullanılmaktadır.

İstatistiki Birim

Bu çalışmada istatistiki birim girişimdir.

Örneklem

31 faaliyet grubu ve 3 büyüklük grubuna göre (10-49, 50-249 ve 250+) belirlenen tabakalardan sıralı basit tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen girişimlerden oluşur. 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimler tam sayımdır.

Referans dönemi

 • Kalitatif (Nitel) Sorular için: Mevcut durum (soru formunun doldurulduğu an)
 • Kantitatif (Nicel) Sorular için: 2016 yılı
Yukarı