Tanım ve Kavramlar

Girişim: Birinci derecede karar alma özerkliğini kullanarak, mal veya hizmet üreten bir organizasyon biçimidir. Girişim bir veya birden fazla faaliyet yürütebilir. Girişim ve yasal birim arasındaki ilişki şu tanımla doğrudan ifade edilir: Bir girişim ya yasal birime ya da yasal birimlerin birleşimine karşılık gelmektedir.

Bilgisayar: Masaüstü bilgisayar, laptop, tablet, akıllı telefon (smartphone) bu çalışma kapsamında bilgisayar olarak değerlendirilmelidir. Yazarkasalar, POS cihazları ve bilgisayar kontrollü makineler bilgisayar kapsamında değildir.

Bilişim (ICT/IT) Uzmanları: Ana işi bilişim teknolojileri olan ve bilişim sistemleri ve uygulamalarının kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi süreçlerinde görev alan kişilerdir. Genel olarak; veritabanı, yazılım, bilişim destek gibi bir alanda profesyonel meslek sahipleri kastedilmektedir.

DSL: Telefon hatları üzerinden dijital veri transferi sunan teknolojinin genel adıdır. En yaygın kullanımı olan ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), standart bakır telefon telleri üzerinden daha fazla veriyi transfer edilmesine imkan vermek için geliştirilmiştir. Bunun yanında HDSL, SDSL ve VDSL hizmetleri de sunulmaktadır.

web: World Wide Web (kısaca WWW veya web), birbiriyle bağlantılı, İnternet üzerinde çalışan ve "www" ile başlayan adreslerdeki sayfaların görüntülenmesini sağlayan servistir.

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP): Kurumların tedarikten, dağıtıma kadar tüm iş süreçlerini bütünleşik bir veri/bilgi yönetim sistemi desteğiyle yönetmesini sağlayan geniş kapsamlı ve modüler yapıya sahip bir yazılım paketidir. ERP sistemleri satın alma, muhasebe ve finans, kalite yönetimi, stok yönetimi, üretim planlama, lojistik, insan kaynakları, müşteri ilişkileri, pazarlama gibi birçok fonksiyonu bütünleşik olarak ele almaktadır.

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM): Bir girişimin, ister satış amaçlı, ister hizmet amaçlı olsun, müşterileriyle olan etkileşimini tüm yönleriyle ele almayı sağlayan bir araçtır. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), bir bilişim terimi olarak, bir kurumun müşteri ilişkilerini düzenli bir şekilde yönetmesi için gereken yöntemleri, yazılımları ve Internet becerilerini tanımlar.

Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM): Tedarikçileri, üreticileri, depo ve dağıtım merkezlerini ve mağazaları, doğru yerde, doğru zamanda, doğru adette ürünün hazır bulunmasını sağlamak amacıyla uyumlu hale getiren yaklaşımlar bütünüdür.

Elektronik Veri Alışverişi (EDI): Belirli bir şekilde yapılandırılmış bir format kullanarak, iki girişimin iş bilgilerini elektronik ortamda birbirlerine aktarmalarını sağlayan yazılımlardır. İş dünyasında kullanılan kâğıt belge değişiminin yerine geçmektedir.

e-ticaret: İşletmeler, haneler, kişiler, kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşları arasında bilgisayar ağları üzerinden bir malın alışı veya satışının gerçekleşmesi olarak tanımlanmaktadır. e-posta ile alınan siparişler kapsam dışındadır.

Yukarı