Veri Seti

Veri seti SAS formatında hazırlanmış olup kayıt sayısının büyüklüğü nedeniyle veri setini Microsoft Office Excel programında açmak mümkün olmayacaktır.

Yukarı