Sözleşme

  • Dış ticaret istatistikleri standart mikro verisi, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu Madde 13’te tanımlandığı şekilde çıkarılan ve 20.06.2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Resmî İstatistiklerde Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” esaslarına uygun olarak hazırlanmıştır.
  • Dış ticaret istatistikleri standart mikro verisinde kullanılan değişkenler Veri Kılavuzu ile ilgili maddede belirtilmiştir.
  • Dış ticaret istatistikleri standart mikro verisi kullanılarak oluşturulan herhangi bir bilimsel yayında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Dış ticaret istatistikleri standart mikro verisi kaynak olarak belirtilmek zorundadır.
  • Dış ticaret istatistikleri standart mikro verisi kullanılarak oluşturulan rapor, makale, yayın vb. çalışmaların bir kopyası, Türkiye İstatistik Kurumu Kütüphanesine de gönderilecektir.
Yukarı