Tarihçe

Dış ticaret istatistikleri TÜİK tarafından üretilen ve yayımlanan ilk istatistik konularından birisidir. 1933 yılından itibaren, TÜİK tarafından yayımlanmaktadır. 1930'lu yıllardan başlayarak, 1988 yılına kadar olan döneme ait tüm dış ticaret istatistikleri basılı yayınlarda ürün-ülke ayrıntısında yayımlanmıştır.

Daha sonraki dönemlerde Türkiye'nin dış ticaret hacminin artması ve elektronik bilgi dağıtım sistemlerinde meydana gelen gelişmeler nedeniyle yayınlarda, özet bilgiler kapsanmakta, 1969 yılından sonraki döneme ait ayrıntılı bilgiler elektronik ortamda bulunmaktadır. Mikro veri seti 2002 yılından sonraki yılları kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Yukarı