Sınıflamalar

Türkiye’nin dış ticaret istatistiklerini derlemede Harmonize Sistem (HS-12 dijit) kodları kullanılmaktadır. İlk 6 dijit Birleşmiş Milletler tarafından kullanılan HS kodlarıdır. İlk 8-dijit Avrupa Birliği tarafından kullanılan Kombine Nomanklatür (CN) kodları, son 4 dijit ise ulusal amaçlar için eklenen kodlardır. Ayrıca, SITC Rev.4, SITC Rev.3, SITC Rev.2, ISIC Rev.4, ISIC Rev.3, ISIC Rev.2, BEC, CPA, CPC, NST2007, Teknoloji Yoğunluğuna Göre Ürün Grupları sınıflamalarına göre veri de bulunmaktadır.

Ülke ve bölge sınıflaması olarak Avrupa Birliği’nin Jeonomanklatür kodları kullanılmaktadır.

Ülke grupları, ekonomik ve coğrafi ülke grupları olarak sınıflandırılmıştır.

Teknoloji Yoğunluğuna Göre Ürün Grupları Sınıflaması, OECD tarafından ISIC Rev.3 sınıflaması baz alınarak hazırlanmıştır.

Yukarı