Veri Kılavuzu

Dış Ticaret İstatistikleri standart mikroveri setinde yer alan değişkenler aşağıdaki gibidir:

IHRITH: İhracat ve İthalat ayrımını gösterir

YIL: Yıl bilgisini içerir

AY: Ay bilgisini içerir

ID: Gizlemeden dolayı vergi numarası yerine kullanılır

ISTPOZ: Gümrük Tarifesi İstatistik Pozisyonu 12 dijit (GTİP)

ISTPOZ_ADI: GTİP adı bilgilerini içerir

ULKE: İhracat/İthalat yapılan ülke kodlarını içerir (Ülke bilgisi ithalatta menşei ülke, ihracatta malın gideceği bilinen son ülkeyi ifade eder)

ULKE_ADI: İhracat/İthalat yapılan ülke adlarını içerir

OLCU: GTİP'lerin ölçü kodlarını içerir

OLCU_ADI: GTİP'lerin ölçü kodlarının adlarını içerir

IL_KODU: Dış ticaret yapan firmanın merkezinin bulunduğu il kodu

IL_ADI: Dış ticaret yapan firmanın merkezinin bulunduğu il adı

DOVIZ_KODU: Yapılan dış ticaretin para biriminin kodunu

DOVIZ_ADI: Yapılan ticaretin para biriminin adını

YOL:Taşıma şeklinin kodu

YOL_ADI:Taşıma şeklinin adı

GCGUMRUK:Giriş çıkış gümrük kodu

GUMRUK_ADI:Giriş çıkış gümrük adı

SITC:SITC Rev.3 sınıflamasının 5 dijitlidir

BEC:Geniş ekonomik gruplarsınıflaması

ISIC3: Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması Rev. 34 dijitlidir

ISIC4_4: Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması Rev. 4 4 dijitlidir

NACE: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması 4 dijitlidir

CPA_4: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması 4 dijitlidir

MIKTAR_1: Ürünlerin kilogram bilgisini ifade eder ( doğalgaz,elektrik hariç )

MIKTAR_2: Yardımcı ölçü birimini ifade eder (adet m3,m2 gibi)

DOLAR: ABD para birimi cinsinden dış ticareti ifade eder

EURO: Avrupa Birliği para birimi cinsinden dış ticareti ifade eder

TL: Türk Lirası cinsinden dış ticareti ifade eder

Yukarı