Veri setinin yıllık sonuçların hesaplanmasında kullanılan ağırlık katyası da bir değişken olarak yer almaktadır. Her ferdin ayrı bir ağırlık katsayısı mevcuttur. Özellikle işgücü değişkenlerine yönelik tablo alınmak istendiğinde elde edilebilecek sonuçların kitleyi ifade edebilmesi için ağırlıklandırılması zorunludur.

Ağırlıklandırma işleminin doğru yapılıp yapılmadığını kontrolü için özet tablolar kontrol edilebilir.

1. Yaş grubu ve cinsiyete göre kurumsal olmayan nüfus ve istihdam [62 KB]
2. Yaş grubu, cinsiyet ve çalışma durumuna göre çocuklar [57 KB]
3. Yaş grubu, cinsiyet ve çalışma durumuna göre okula devam eden çocuklar [56 KB]
4. Yaş grubu, cinsiyet ve çalışma durumuna göre okula devam etmeyen çocuklar [57 KB]
5. Yaş grubu, cinsiyet ve sektöre göre ekonomik faaliyetlerde çalışan çocuklar [57 KB]
6. Yaş grubu, cinsiyet ve işteki duruma göre ekonomik faaliyetlerde çalışan çocuklar [57 KB]
7. Haftalık faaliyet süresi ve cinsiyete göre ev işlerinde faaliyette bulunan çocuklar [55 KB]

Yukarı