Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Onüçüncü Çalışma İstatistikçileri Konferansında benimsenen temel tanım ve kavramların kullanıldığı hanehalkı işgücü anketleri, Ekim 1988'den itibaren düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. 1988-1999 yılları arasında her yılın Nisan ve Ekim aylarında uygulanan hanehalkı işgücü anketi, 2000 yılından itibaren her ay uygulanmaktadır. 2000-2005 döneminde yılda dört kez, dönemsel olarak yayımlanan hanehalkı işgücü anketi sonuçları, 2005 yılından itibaren, hareketli üçer aylık dönemler esas alınmak suretiyle her ay yayımlanmaktadır.

İşgücü piyasasına ilişkin son derece ayrıntılı verilerin, düzenli olarak derlenmesine imkan tanıyan işgücü anketleri ile birlikte, belirli dönemlerde işgücü piyasasının daha farklı alanlarına ilişkin bilgi elde etmek amacıyla ek soru formları geliştirilerek modüler anket uygulamaları da gerçekleştirilmektedir.

Hanehalkı işgücü anketlerine ilave bir modül olarak, ilki Ekim 1994 ikincisi ise Ekim 1999’da uygulanan Çocuk İşgücü Anketleri, ILO ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında imzalanan projeler çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Uluslararası Çalışma Örgütü, 1991 yılından itibaren çocuk işçiliğini uluslararası düzeyde gözetilmesi gereken bir konu olarak belirlemiş ve “Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı (IPEC)”ını başlatmıştır. IPEC, 1992 yılında Türkiye’de dahil olmak üzere altı ülkede başlamıştır. IPEC’in uzun vadeli asıl hedefi çocuk işçiliğine son vermek, kısa ve orta vadeli hedefi ise çocukların korunması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesidir.

Gelişmekte olan her ülkede olduğu gibi Türkiye için de önem taşıyan bir konu olan çocuk istihdamı; nüfus, eğitim, ekonomik gelişme ve sosyal kalkınma kavramlarıyla yakından ilgilidir. Bu açıdan, çocuk istihdamı konusunda istatistiki verilerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi için 1994 yılında IPEC programı çerçevesinde ILO ile Türkiye İstatistik Kurumu arasında imzalanan proje kapsamında ilk kez çocuk işgücü anketi uygulanmıştır. Çocuk İşgücü Anketi’nin ikincisi olan Ekim 1999 uygulaması ise “Çocuk İşçiliğinin İzlenmesi ve İstatistiksel Bilgi Programı (SIMPOC)” çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Üçüncü Çocuk İşgücü Anketi, 2006 yılında IPEC çerçevesinde, ILO ile TÜİK arasında imzalanan yeni bir proje kapsamında Çocuk İşgücü Anketi, önceki uygulamalarda olduğu gibi Hanehalkı İşgücü Anketi ile birlikte Ekim, Kasım ve Aralık aylarında uygulanmıştır.

Bu konuda güncel veriye duyulan ihtiyaç nedeniyle, dördüncü Çocuk İşgücü Anketi ise; 2012 yılında TÜİK tarafından önceki uygulamalarda olduğu gibi yine Hanehalkı İşgücü Anketi ile birlikte Ekim, Kasım ve Aralık aylarında uygulanmıştır.

Yukarı