Hanehalkı
Kurumsal olmayan nüfus
Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus
Çocuk
Ekonomik faaliyet
Ekonomik faaliyetlerde çalışanlar (İstihdam edilenler)
İstihdam oranı
Ev işleri
Ev işlerinde faaliyette bulunanlar
Çalışmayan
Okula devam edenler
Yaygın eğitime devam edenler
Yukarı