Çocuk işgücü anketinde yer alan sorular başlıca 3 grupta ele alınmıştır;

1. İşgücü Durumu İle İlgili Sorular:
(çocuğun çalışıp çalışmadığı, yaptığı iş, iktisadi faaliyeti, işteki durumu, çalışma saatleri, işyerinin durumu, aylık geliri, elde ettiği diğer sosyal yardımlar, çalışmaya başladığı yaş, çalışma nedeni, iş arayıp aramadığı ve imkan olsa çalışmak isteyip istemeyeceği): İşgücü durumu ile ilgili soruların birçoğu mevcut işgücü anketinde 15-17 yaş grubu için sorulmaktadır. Bu nedenle 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücü durumu ile ilgili olarak, çocuk işgücü anketinde, çocuğun elde ettiği diğer sosyal yardımlar, çalışmaya başladığı yaş, çalışma nedeni ve çalışma yeri koşulları vb.) ilave sorular mevcuttur.

2. Eğitim İle İlgili Sorular: İşgücü anketi soru kağıdında yer alan standart eğitim sorularının yanısıra (hangi okuldan mezun olduğu, bir okula devam edip etmediği, devam ediyorsa okul ve sınıfı vb.) 6-17 yaş grubunda yer alan çocuklara okula başlama yaşı, referans haftası içinde okula gitmediği gün olup olmadığı, varsa sayısı ve nedeni, okula devam etmeme nedeni, okuldan ayrıldığı yaş, en son devam ettiği okul ve sınıfı, beceri kazandırmaya yönelik bir eğitim alıp almadığı gibi bazı ilave sorular da sorulmuştur.

3. Ev İşleri İle İlgili Sorular: 6-17 yaş grubundaki tüm çocuklara referans haftası içinde ev işlerinde ailesine yardımcı olup olmadığı, oluyorsa süresi ve bu faaliyetleri hangi zaman diliminde yaptığı ile ilgili sorular sorulmuştur.

Yukarı