Ekonomik faaliyetler: Tüm ekonomik faaliyetler Avrupa Birliği Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev 2)’ye göre kodlanmış olup, 3 ana sektör itibariyle yayımlanmıştır.

Meslek: Tüm meslekler Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasına, (ISCO, 08) uygun olarak dört rakamlı kodlanmıştır. Ancak sonuçlar tabloda belirtilen 3 ana grup düzeyinde verilmektedir.

Yukarı