Kayıt Sayısı (fert): 27 118

Anket Yapılan Hanehalkı Sayısı: 42 360

Yukarı