Kapsanan coğrafi alan: Türkiye genelinde her yerleşim yeri örnek seçimi için kapsama dahil edilmiştir. Çalışmada 20 001 ve daha fazla nüfuslu yerleşim yerleri KENT, 20 000 ve daha az nüfuslu yerleşim yerleri ise KIR olarak tanımlanmıştır.

Kapsanan kişiler: Anket, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan tüm hanehalklarını, fert bazında ise; bu hanehalklarında bulunan 6-17 yaş grubundaki fertleri kapsamaktadır. Okul, yurt, otel, çocuk yuvası, huzurevi, özel nitelikteki hastane ve hapishanede bulunanlar anket kapsamı dışında tutulmuşlardır.

Yukarı