Anketin esas amacı; Türkiye’de çalışan çocuklar konulu ulusal bir veri tabanı oluşturmak, çalışan çocukların hangi sektörlerde ve hangi çalışma koşullarında çalıştığını, sosyal, demografik ve ekonomik özelliklerini ortaya koymaktır.

Yukarı