CD’de yer alan mikro veriler kullanılarak, veri setinde yer alan değişkenlere ilişkin çapraz tablolar üretilebileceği gibi, çeşitli istatistiksel analizlerin ve modelleme çalışmalarının yapılması da mümkündür. Veri setlerinde yer alan değişkenlerin tipi, uzunluğu, aldığı değerler (cevap seçenekleri) ve açıklaması hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için “kayıt deseni” başlığı altında yer alan bilgilerden yararlanabilirsiniz.

Veri setinde, Ekim-Kasım-Aralık 2012 Çocuk İşgücü İstatistikleri sonuçların hesaplanmasında kullanılan ağırlık katsayısı bir değişken olarak yer almaktadır. Her ferdin ayrı bir ağırlık katsayısı mevcuttur. Özellikle, çocuk işgücü değişkenlerine yönelik tablo alınmak istendiğinde, elde edilecek sonuçların kitleyi ifade edebilmesi için ağırlıklandırılması zorunludur.

Bu uyarılar gözetilmeksizin üretilecek sonuçların istatistiksel anlamda güvenilirliğinden Türkiye İstatistik Kurumu sorumlu değildir.Yukarı