Veri Seti

Veri seti, tüm istatistiksel paket programlarda kullanılabilen bir dosya türü olan CSV formatında oluşturulmuştur. Bu formatta her bir sütunun belirlenmesinde “Ayıraç” (Delimiter) olarak virgül (,) kullanılmıştır. Veri seti, paket programlara aktarılırken “Dosya” (File) menüsü altından “Aç” (Open) veya “Verileri İçe Aktar” (Import) alt menüleri kullanılabilir


AYA2016_FERTLISTE_MIKROVERI [3.606 KB]

AYA2016_HANE_MIKROVERI [5.501 KB]

AYA2016_FERT_MIKROVERI [23.197 KB]

Yukarı