Veri Seti Bilgileri

Kayıt sayısı (15+ yaş fert sayısı): 35 475

Anket yapılan hanehalkı sayısı: 17 239

Yukarı