Yöntem

Araştırmanın örnekleme yöntemi 2 aşamalı tabakalı küme örneklemesidir. Kent yerleşim yerleri ile kır yerleşim yerleri için yaklaşık 100 adres ihtiva edecek şekilde kümeleme yapılmıştır. Birinci aşamada, toplam 2 058 küme seçilmiştir.

Kümeler her bir tasarım tabakasından büyüklüğüne orantılı olasılıklı seçim yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Her bir kümede yer alan adres sayısı küme büyüklüğünü oluşturmuştur.

İkinci aşamada, her bir seçilmiş küme içinden 10'ar hanehalkı sistematik olarak seçilmiştir. Araştırma, seçilmiş hanehalklarındaki tüm 15+ yaştaki fertlere uygulanacak şekilde planlanmıştır.

Yukarı