Tarihçe

Aile Yapısı Araştırması’nın ilki Türkiye İstatistik Kurumu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında 10 Haziran - 08 Ağustos 2006 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmanın kapsamı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan tüm yerleşim yerlerinde ikamet eden hanehalkı ve seçilen hanehalklarında yaşayan 18 ve daha yukarı yaştaki fertlerdir. Örneklem büyüklüğü, Türkiye toplam, Türkiye kent/ kır, İstatistikî Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) Düzey 1 (12 coğrafi bölge) ve üç seçilmiş il (İstanbul, İzmir Ankara) bazında tahmin verebilecek şekilde 14 380 hane olarak tasarlanmıştır.

İkincisi, 2011 yılında yapılan Aile Yapısı Araştırması’nın araştırma tasarımını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve alan uygulamasını ANAR Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi Ltd. Şti gerçekleştirmiştir. Nihai örnekleme birimi, hanehalkı ve seçilen hanehalklarındaki 18 ve daha yukarı yaşlardaki tüm fertlerdir. Örneklem büyüklüğü, Türkiye toplam, Türkiye kent/ kır, İBBS Düzey 1 ve üç seçilmiş il (İstanbul, İzmir Ankara) bazında tahmin verebilecek şekilde 16 500 hane olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın alan uygulaması, Ağustos – Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

2016 yılında üçüncüsü tekrarlanan Aile Yapısı Araştırması, Türkiye İstatistik Kurumu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında 1 Haziran- 26 Eylül 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Türkiye toplam, İBBS Düzey 1 ve üç seçilmiş il (İstanbul, İzmir Ankara) bazında tahmin verebilecek şekilde 17 239 hane olarak tasarlanmıştır. Hanehalklarındaki 15 ve daha yukarı yaştaki 35 475 ferde anket uygulanmıştır. Araştırmanın alan uygulaması, 1 Haziran - 26 Eylül 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Yukarı