Tanım ve Kavramlar

Hanehalkı sorumlusu

Hanehalkının sosyo-ekonomik durumu ve hanede yaşayan tüm fertlerin kişisel özellikleri hakkında en doğru bilgiye sahip, hanenin yönetim veya geçiminden sorumlu yetişkin hanehalkı üyesidir.

Hanehalkı ferdi

Hanehalkını meydana getiren topluluğun bir üyesidir.

Çekirdek aile bulunmayan hanehalkı

Aralarında eş, anne-çocuk veya baba-çocuk ilişkisi olmayan fertlerden oluşan hanehalklarıdır.

Bir çekirdek aileden oluşan hanehalkı
Yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya yalnız ebeveyn ve en az bir çocuğundan oluşan ailelerdir. Bu hanehalkı tiplerinin belirlenmesinde kullanılan çocuk terimi, anne ve babaya göre ferdin durumunu belirtmekte olup, uluslararası tanım gereği herhangi bir yaş kriteri kullanılmamıştır. Örneğin; 60 yaşındaki bir anne ile 35 yaşındaki kızı "yalnız ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek aile" tanımına girmektedir.

Çekirdek aile tipleri aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır;

  • Sadece eşlerden oluşan çekirdek aile
  • Eşler ve çocuklarından oluşan çekirdek aile
  • Yalnız ebeveyn ve çocuklarından oluşan çekirdek aile
  • Baba ve çocuklarından oluşan çekirdek aile
  • Anne ve çocuklarından oluşan çekirdek aile

En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkı

Birden fazla çekirdek aile veya bir çekirdek aile ile diğer kişilerden oluşan geniş ailelerdir.

Yukarı