Veri Kılavuzu

2016 Aile Yapısı Araştırması’na ait verilerin yer aldığı bu CD’de 3 adet veri seti yer almaktadır:

-Cinsiyet

-Yaş

-Hanehalkı sorumlusuna yakınlık

-Doğum yeri

-Çocuk bakımı

-Öğrenim durumu

-Medeni durum

-Sağlık durumu

-Sosyal güvenlik

-Hanehalkı üyeliği

Yukarı