Kapsam

Araştırma kapsamına;

  • Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfından Ar-Ge desteği alan girişimler,
  • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) bağlı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığından Ar-Ge desteği alan girişimler,
  • Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) Ar-Ge desteği alan girişimler,
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren girişimler ve Ar-Ge Belgesine sahip olan girişimler,
  • 5746 Sayılı kanun kapsamında SGK prim indiriminde girişimler,
  • İstanbul Sanayi Odasının (İSO) açıklamış olduğu büyüklük sırasına göre ilk 1000 girişim,
  • Yapısal İş İstatistikleri Araştırması sonuçlarına göre sanayi ve hizmet sektöründe ciro ve katma değerin her biri için ayrı ayrı sıralı ilk 500 girişim,
  • Daha önceki uygulamalarımızdan Ar-Ge faaliyetinde bulunduğunu bildiğimiz girişimler dâhildir.
Yukarı