Veri Kılavuzu

Özel sektörde faaliyet gösteren sanayi ve hizmet sektöründeki girişimler ile üretici kamu sektörü (KİT) dahildir.

Araştırma kapsamına; Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) bağlı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı ile Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) Ar-Ge desteği alan girişimler; İstanbul Sanayi Odasının (İSO) açıklamış olduğu büyüklük sırasına göre ilk 1000 girişim, Yapısal İş İstatistikleri Araştırması sonuçlarına göre sanayi ve hizmet sektöründe ciro ve katma değerin her biri için ayrı ayrı sıralı ilk 500 girişim ile daha önceki uygulamalarımızdan Ar-Ge faaliyetinde bulunduğunu bildiğimiz girişimler dahildir.

Yukarı