Tarihçe

Ar-Ge istatistikleri, 1960'lı yıllardan itibaren OECD üyesi ülkelerinin büyük kısmında düzenli olarak üretilmeye başlanmıştır.. Türkiye'de ilk Ar-Ge araştırması TÜBİTAK-DİE ortak çalışması ile gerçekleştirilmiştir. Bilim, Teknoloji ve Ar-Ge alanında Türkiye'de önemli bir eksikliği gideren ve bu konudaki politikaların değerlendirilmesi ve geliştirilmesine önemli katkılar sağlayan bu araştırma; OECD tarafından hazırlanan "Araştırma ve Deneysel Geliştirme Taramaları İçin Önerilen Standart Uygulama- Frascati Kılavuzu"na uygun olarak Mayıs 1991-Mayıs 1992 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmadan sonra ilgili istatistikler TÜİK tarafından yıllık olarak üretilerek kamuoyunun kullanımına sunulmaktadır.

Yukarı