Kapsam

Araştırma kapsamına;

  • Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’ndan Ar-Ge desteği alan girişimler,
  • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK) bağlı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’ndan Ar-Ge desteği alan girişimler,
  • Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ndan (KOSGEB) Ar-Ge desteği alan girişimler,
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren girişimler ve Ar-Ge Belgesine sahip olan girişimler,
  • 5746 Sayılı kanun kapsamında SGK prim indiriminde girişimler,
  • İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıklamış olduğu büyüklük sırasına göre ilk 1000 girişim,
  • Yapısal İş İstatistikleri Araştırması sonuçlarına göre sanayi ve hizmet sektöründe ciro ve katma değerin her biri için ayrı ayrı sıralı ilk 500 girişim,
  • Daha önceki uygulamalarımızdan Ar-Ge faaliyetinde bulunduğunu bildiğimiz girişimler dâhildir.
Yukarı