İşgücü İstatistikleri Mikro Veri Seti, 2014

İÇERİK : Bu CD’de 2014 yılı işgücü araştırması yıllık mikro verilerinin yanısıra, tablolaştırılmış özet sonuçlar, metodolojik bilgi ve CD'nin kullanım esaslarına ilişkin açıklamalar yer almaktadır. CD'de yer alan mikro veriler kullanılarak, veri setinde yer alan değişkenlere ilişkin çapraz tablolar üretilebileceği gibi, çeşitli istatistiksel analizlerin ve modelleme çalışmalarının yapılması da mümkündür. Hanehalkı işgücü anketi yıllık sonuçları İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 1. Düzey ve 2. Düzey için verilebilmektedir. İşgücü araştırmasında, anket tasarımı, alan uygulaması, iş arama süresi kriteri, projeksiyon ve idari bölünüş farklılıklarını yansıtan yeni düzenlemeler elde edilen göstergelerin 2014 yılı öncesindeki veri seteri ile farklılaşmasına yol açmış ve karşılaştırılabilirliğini ortadan kaldırmıştır. Veri seti işgücü sorularının kapsamını oluşturan 15 ve daha yukarı yaştaki fertlere ait bilgileri içermektedir. Dört bin beş yüz kişiden az gözlem değerlerinde örnek büyüklüğü güvenilir tahminler için yeterli olmamaktadır.DÖNEMİ................: 2014
YAYIN SÜRESİ.....: Yıllık
DİLİ........................: Türkçe - İngilizce
FORMAT...............: CD
ISSN......................: -
ISBN......................: 978-975-19-6348-2
 
 

 
  Bu Yayını Satın Al:     100 TL / 70 $           Index  
 
Sitemizin ideal görünümü için tarayıcınızın güncel sürümünü kullanmanızı öneririz.