Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Mikro Veri Seti (Kesit), 2014

İÇERİK : Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında, 2006 yılında uygulanmaya başlanan araştırma ile Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırılabilir gelir dağılımı, göreli yoksulluk, yaşam koşulları ve sosyal dışlanma konularında veri üretmek amaçlanmaktadır. Alan uygulamasının her yıl düzenli olarak gerçekleştirildiği ve panel anket yönteminin kullanıldığı araştırmada, örnek fertler 4 yıl boyunca izlenmektedir. Araştırmadan, kesit ve panel olmak üzere her yıl iki veri seti elde edilmesi hedeflenmektedir. 2014 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması kesit mikro verilerinin yer aldığı bu CD, CSV olarak hazırlanan veri setini, veri kılavuzunu, temel göstergeleri ve metodolojik bilgileri içermektedir.DÖNEMİ................: 2014
YAYIN SÜRESİ.....: Yıllık
DİLİ........................: Türkçe - İngilizce
FORMAT...............: CD
ISSN......................: -
ISBN......................: 978-975-19-6489-2
 
 

 
  Bu Yayını Satın Al:     100 TL / 70 $           Index  
 
Sitemizin ideal görünümü için tarayıcınızın güncel sürümünü kullanmanızı öneririz.