Hanehalkı Bütçe Anketi Mikro Veri Seti, 2014

İÇERİK : 2014 yılı Hanehalkı Bütçe Anketi yıllık mikro verilerinin yer aldığı bu CD, ham verileri, tablolaştırılmış özet sonuçları, metodolojik bilgi ve CD'nin kullanım esaslarına ilişkin açıklamaları içermektedir. CD'de yer alan mikro veriler kullanılarak, veri setinde yer alan değişkenlere ilişkin çapraz tablolar üretilebileceği gibi, çeşitli istatistiksel analizlerin ve modelleme çalışmalarının yapılması da mümkündür. Hanehalkı bütçe anketi yıllık sonuçlarından Türkiye tahmini verilebilmektedir.DÖNEMİ................: 2014
YAYIN SÜRESİ.....: Yıllık
DİLİ........................: Türkçe - İngilizce
FORMAT...............: CD
ISSN......................: -
ISBN......................: 978-975-19-6474-8
 
 

 
  Bu Yayını Satın Al:     0 TL / 0 $           Index  
 
Sitemizin ideal görünümü için tarayıcınızın güncel sürümünü kullanmanızı öneririz.