Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Mikro Veri Seti (Panel), 2013

İÇERİK : Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında, 2006 yılında uygulanmaya başlanan Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması ile Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırılabilir gelir dağılımı, göreli yoksulluk, yaşam koşulları ve sosyal dışlanma konularında veri üretmek amaçlanmaktadır. Alan uygulamasının her yıl düzenli olarak gerçekleştirildiği ve panel anket yönteminin kullanıldığı araştırmada, örnek fertler 4 yıl boyunca izlenmektedir. Araştırmadan, kesit ve panel olmak üzere her yıl iki veri seti elde edilmektedir. 2013 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması panel mikro verilerinin yer aldığı bu CD, CSV olarak hazırlanan veri setini, veri kılavuzunu ve metodolojik bilgileri içermektedir.DÖNEMİ................: 2013
YAYIN SÜRESİ.....: Yıllık
DİLİ........................: Türkçe - İngilizce
FORMAT...............: CD
ISSN......................: Yok
ISBN......................: 978-975-19-6374-1
 
 

 
  Bu Yayını Satın Al:     100 TL / 70 $           Index  
 
Sitemizin ideal görünümü için tarayıcınızın güncel sürümünü kullanmanızı öneririz.