Hanehalkı Bütçe Araştırması Mikro Veri Seti, 2011

İÇERİK : 2011 Hanehalkı Bütçe Anketi'nden elde edilen "Hanehalkının sosyo-ekonomik durumu, hanehalkı bileşimi, fertlerin istihdam durumu ile elde ettikleri aylık ve yıllık gelirler ile hanehalkının bir ay boyunca yaptığı alt gruplar bazındaki tüketim harcamaları"na ilişkin mikro veriler, Excel, SAS ve SPSS formatlarında sunulmaktadır. CD'de anketin yöntemine ve değişkenlere ilişkin açıklamalar da yer almaktadır.DÖNEMİ................: 2011
YAYIN SÜRESİ.....: Yıllık
DİLİ........................: Türkçe
FORMAT...............: CD
ISSN......................: -
ISBN......................: 978-975-19-5562-3
 
 

 
  Bu Yayını Satın Al:     100 TL / 70 $           Index  
 
Sitemizin ideal görünümü için tarayıcınızın güncel sürümünü kullanmanızı öneririz.