Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Mikro Veri Seti, 2009 (Panel)

İÇERİK : Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında, 2006 yılında uygulanmaya başlanan araştırma ile Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırılabilir gelir dağılımı, göreli yoksulluk, yaşam koşulları ve sosyal dışlanma konularında veri üretmek amaçlanmaktadır. Alan uygulamasının her yıl düzenli olarak gerçekleştirildiği ve panel anket yönteminin kullanıldığı araştırmada, örnek fertler 4 yıl boyunca izlenmektedir. Araştırmadan, kesit ve panel olmak üzere her yıl iki veri seti elde edilmesi hedeflenmektedir. 2009 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasının iki (2008-2009), üç (2007-2008-2009) ve dört yıllık (2006-2007-2008-2009) panel mikro veri setlerinin yer aldığı bu CD, SAS ve CSV olarak hazırlanan veri setini, veri kılavuzunu ve metodolojik bilgileri içermektedir.DÖNEMİ................: 2010
YAYIN SÜRESİ.....: Yıllık
DİLİ........................: Türkçe
FORMAT...............: CD
ISSN......................: -
ISBN......................: 978-975-19-5178-6
 
 

 
  Bu Yayını Satın Al:     150 TL / 100 $           Index  
 
Sitemizin ideal görünümü için tarayıcınızın güncel sürümünü kullanmanızı öneririz.