Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2012

İÇERİK : Gelir dağılımı, yoksulluk, sosyal dışlanma ve yaşam koşullarına ilişkin göstergeler üretmek üzere; konut ve konut kolaylıkları, konut ve çevre sorunları, ev sahipliği, konut masrafları, hanehalkının ekonomik durumu (borç/taksitlerini/faturalarını ödeyebilme durumu, temel bazı ihtiyaçlarını karşılayabilme durumu vb.), fertlerin eğitim, sağlık durumu, demografik özellikleri, işgücü durumu, istihdam bilgileri (sektör, işteki durum, meslek vb.) ve türleri bazında net gelir bilgileri (iktisadi faaliyet, gayrimenkul ve menkul kıymet gelirleri, sosyal yardımlar, hanelerarası alınan ve verilen düzenli transferler vb.) Türkiye, kent ve kır bazında verilirken, bazı özet istatistikler İBBS 1 düzeyinde verilmektedir.DÖNEMİ................: 2012
YAYIN SÜRESİ.....: Yıllık
DİLİ........................: Türkçe - İngilizce
FORMAT...............: CD
ISSN......................: -
ISBN......................: 978-975-19-5932-4
 
 

 
  Bu Yayını Satın Al:     5 TL / 10 $           Index           Yayını indir  
 
Sitemizin ideal görünümü için tarayıcınızın güncel sürümünü kullanmanızı öneririz.