Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Mikro Veri Seti, 2015

İÇERİK : Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında, 2004 yılında uygulanmaya başlanan bu araştırma ile Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümüne yönelik strateji ve eylem planlarının izlenmesi amacıyla Avrupa Birliği ile karşılaştırılabilir göstergeler üretilmektedir. Bu kapsamda Türkiye geneli ve İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) Düzey 1’e göre 12 bölge bazında, hanelerin Internet erişim imkanı, kullanılan Internet bağlantı türleri ile bireylerin, yaş, cinsiyet, eğitim ve işgücü durumlarına göre bilgisayar ve Internet kullanımları gibi göstergelere ilişkin mikro veriler, MS EXCEL ve CSV formatları ile sunulmaktadır. Bu araştırmanın mikro verisi de CD içerisinde yer almaktadır. Veri kılavuzu, anketin amaç, kapsam ve yöntemi, değişken tanım ve kavramları ile metodolojik açıklamalar da bu CD’de yer almaktadır.DÖNEMİ................: 2015
YAYIN SÜRESİ.....: Yıllık
DİLİ........................: Türkçe - İngilizce
FORMAT...............: CD
ISSN......................: -
ISBN......................: 978-975-19-6498-4
 
 

 
  Bu Yayını Satın Al:     100 TL / 70 $           Index  
 
Sitemizin ideal görünümü için tarayıcınızın güncel sürümünü kullanmanızı öneririz.