Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Mikro Veri Seti, 2011

İÇERİK : Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında, 2004 yılında uygulanmaya başlanan bu araştırma ile Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümüne yönelik strateji ve eylem planlarının izlenmesi amacıyla Avrupa Birliği ile karşılaştırılabilir göstergeler üretilmektedir. Bu kapsamda Türkiye, Kır, Kent ve İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey1 (IBBS1)’e göre 12 bölge bazında, hanelerin Internet erişim imkanı, kullanılan Internet bağlantı türleri ile bireylerin, yaş, cinsiyet, eğitim ve işgücü durumlarına göre bilgisayar ve Internet kullanımları gibi göstergelere ilişkin mikro veriler, MS EXCEL ve ASCII formatları ile sunulmaktadır. Veri kılavuzu, anketin amaç, kapsam ve yöntemi, değişken tanım ve kavramları ile metodolojik açıklamalar da bu CD’de yer almaktadır.DÖNEMİ................: 2011
YAYIN SÜRESİ.....: Yıllık
DİLİ........................: Türkçe - İngilizce
FORMAT...............: CD
ISSN......................: -
ISBN......................: 978-975-19-5578-4
 
 

 
  Bu Yayını Satın Al:     100 TL / 70 $           Index  
 
Sitemizin ideal görünümü için tarayıcınızın güncel sürümünü kullanmanızı öneririz.