Yaşam Memnuniyeti Araştırması Mikro Veri Seti, 2014

İÇERİK : 2014 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması yıllık mikro verilerinin yer aldığı bu CD, hane ve fert ayrımında ham verileri, tablolaştırılmış özet sonuçları, metodolojik bilgi ve CD'nin kullanım esaslarına ilişkin açıklamaları içermektedir. CD'de yer alan mikro veriler kullanılarak, veri setinde yer alan değişkenlere ilişkin çapraz tablolar üretilebileceği gibi, çeşitli istatistiksel analizlerin yapılması da mümkündür. İlki 2003 yılında Hanehalkı Bütçe Anketi’nde ek bir modül olarak uygulanan 2004 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleştirilmekte olan Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2013 yılında ilk defa il düzeyinde yapıldı. Yaşam Memnuniyeti Araştırması yıllık sonuçları ile Türkiye toplamı ve il düzeyinde tahminler verilebilmektedir.DÖNEMİ................: 2014
YAYIN SÜRESİ.....: Yıllık
DİLİ........................: Türkçe
FORMAT...............: CD
ISSN......................: Yok
ISBN......................: 978-975-19-6359-8
 
 

 
  Bu Yayını Satın Al:     100 TL / 70 $           Index  
 
Sitemizin ideal görünümü için tarayıcınızın güncel sürümünü kullanmanızı öneririz.