Resmi İstatistik Programı, 2012-2016 (Rev. 1)

İÇERİK : Resmi İstatistik Programı, resmi istatistiklerin üretimine ve yayımına ilişkin temel ilkeler ile standartları belirlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda güncel, güvenilir, zamanlı, şeffaf ve tarafsız veri üretilmesini sağlamak amacıyla 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’na dayanılarak beşer yıllık dönemler için hazırlanmakta ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmektedir. İkinci Resmi İstatistik Programı, 05/01/2012 tarih ve 28164 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir ve 2012-2016 yıllarını kapsamaktadır. Program; verilerin, hangi tanım, yöntem, kapsam ve sınıflama kullanılarak hangi kurum tarafından, hangi sıklıkta derleneceği ve yayınlanacağı ile ilgili bilgileri içermektedir. Programda 6 ana tema ve 40 konuda 287 alt konudaki resmi istatistikler yer almaktadır. Bu temalar: İstatistiksel altyapı, sosyal ve demografik istatistikler, makroekonomik istatistikler, iş istatistikleri, tarım istatistikleri ve çevre istatistikleridir.DÖNEMİ................: 2012-2016
YAYIN SÜRESİ.....: Düzensiz
DİLİ........................: Türkçe
FORMAT...............: A4
ISSN......................: -
ISBN......................: 978-975-19-5251-6
 
 

 
  Bu Yayını Satın Al:     0 TL / 0 $           Index  
 
Sitemizin ideal görünümü için tarayıcınızın güncel sürümünü kullanmanızı öneririz.