Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2013
Yayın üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, 18 ve daha yukarı yaştaki 196 203 bireye uygulanan 2013 Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın Türkiye geneli sonuçlarını içermektedir. Bu bölümde, hanehalkı yaşam koşulları, bireysel mutlululuk ve memnuniyet, kamu hizmetlerinden memnuniyet ile beklenti, kişisel gelişim, umut ve değerler ile ilgili grafikler ve tablolar yer almaktadır. İkinci bölümde, 2003-2013 yıllarına ait zaman serisi bazında bilgiler yer almaktadır. Üçüncü bölümde, ilk defa 2013 Yaşam Memnuniyeti Araştırması’ndan elde edilen il düzeyinde sonuçlara yer verilmektedir.
Periyot : Yıllık
ISSN / ISBN : 1304-7272 / 978-975-19-6012-2
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 376
Kurum Adı : Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Format & Fiyat :     10 TL / 20 $     5 TL / 10 $     Index    24/07/2014
Yayını indir
 

Yaşam Memnuniyeti Araştırması Mikro Veri Seti, 2013
2013 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması yıllık mikro verilerinin yer aldığı bu CD, hane ve fert ayrımında ham verileri, tablolaştırılmış özet sonuçları, metodolojik bilgi ve CD'nin kullanım esaslarına ilişkin açıklamaları içermektedir. CD'de yer alan mikro veriler kullanılarak, veri setinde yer alan değişkenlere ilişkin çapraz tablolar üretilebileceği gibi, çeşitli istatistiksel analizlerin yapılması da mümkündür. İlki 2003 yılında Hanehalkı Bütçe Anketi’nde ek bir modül olarak uygulanan 2004 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleştirilmekte olan Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2013 yılında ilk defa il düzeyinde yapıldı. Yaşam Memnuniyeti Araştırması yıllık sonuçları ile Türkiye toplamı ve il düzeyinde tahminler verilebilmektedir.
Periyot : Yıllık
ISSN / ISBN : - / 978-975-19-6040-5
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 0
Kurum Adı : Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
   
 

İstatistiklerle Gençlik, 2013
Bu yayın, ülkemizde gençlik politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla, uluslararası tanımlara göre "15-24" yaş grubundaki gençlerin profilini mevcut araştırmalardan ve idari kayıtlardan faydalanarak ortaya koymaktadır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel olarak hazırlanan bu yayında, genç nüfusun demografik özellikleri, eğitim, sağlık, istihdam ve işsizlik, gelir ve yoksulluk, konut, suç, sosyal katılım, mutluluk, umut ve beklentilerine yer verilmiştir.
Periyot : Yıllık
ISSN / ISBN : / 978-975-19-5990-4
Dil : Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı : 149
Kurum Adı : Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Format & Fiyat :     10 TL / 20 $     5 TL / 10 $     Index    05/06/2014
Yayını indir
 

İstatistiklerle Çocuk, 2013
Bu yayın, geleceğin umudu olan çocukların korunması, sağlıklı olarak doğup büyümeleri, kız ve erkek ayrımı yapılmadan eğitim almaları, her türlü barınma sorunlarının çözülerek huzurlu bir ortamda yetişmeleri, aile sevgisi ile büyümeleri, yoksulluğun önlenerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi gibi konuları içeren "çocuk refahı" alanında politikaların geliştirilmesi ve oluşturulan politikaların sağlıklı olarak izlenebilmesi amacıyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"na özel olarak yayımlanmıştır. Çocuklara özel olarak hazırlanan yayında, çocuk nüfusun mevcut ve gelecekteki demografik yapısı ile konut, sağlık, eğitim, kültür, bilişim teknolojileri, işgücü, yoksulluk, şiddet, suç gibi sosyo-ekonomik özelliklerine yer verilmiştir.
Periyot : Yıllık
ISSN / ISBN : / 978-975-19-5975-1
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 130
Kurum Adı : Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Format & Fiyat :     10 TL / 20 $     5 TL / 10 $     Index    08/05/2014
Yayını indir

Bu konu başlığı altında 23 yayın bulundu.
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6

Sitemizin ideal görünümü için tarayıcınızın güncel sürümünü kullanmanızı öneririz.