İntihar Girişim İstatistikleri TR 31 İzmir, 2013
Bu yayında, İzmir ilinde 2013 yılında gerçekleşen, intihar girişimlerinin meydana geldiği ay, yaş grubu, cinsiyet, ilçe, eğitim durumu, medeni durum, intihar girişim nedeni, intihar girişim şekli, yapılan iş/meslek grubuna ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Periyot : Yıllık
ISSN / ISBN : / 978-975-19-6015-3
Dil : Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı : 77
Kurum Adı : Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Format & Fiyat :     10 TL / 20 $     5 TL / 10 $     Index    10/09/2014
Yayını indir
 

Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2013
Yayın üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, 18 ve daha yukarı yaştaki 196 203 bireye uygulanan 2013 Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın Türkiye geneli sonuçlarını içermektedir. Bu bölümde, hanehalkı yaşam koşulları, bireysel mutlululuk ve memnuniyet, kamu hizmetlerinden memnuniyet ile beklenti, kişisel gelişim, umut ve değerler ile ilgili grafikler ve tablolar yer almaktadır. İkinci bölümde, 2003-2013 yıllarına ait zaman serisi bazında bilgiler yer almaktadır. Üçüncü bölümde, ilk defa 2013 Yaşam Memnuniyeti Araştırması’ndan elde edilen il düzeyinde sonuçlara yer verilmektedir.
Periyot : Yıllık
ISSN / ISBN : 1304-7272 / 978-975-19-6012-2
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 376
Kurum Adı : Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Format & Fiyat :     10 TL / 20 $     5 TL / 10 $     Index    24/07/2014
Yayını indir
 

Yaşam Memnuniyeti Araştırması Mikro Veri Seti, 2013
2013 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması yıllık mikro verilerinin yer aldığı bu CD, hane ve fert ayrımında ham verileri, tablolaştırılmış özet sonuçları, metodolojik bilgi ve CD'nin kullanım esaslarına ilişkin açıklamaları içermektedir. CD'de yer alan mikro veriler kullanılarak, veri setinde yer alan değişkenlere ilişkin çapraz tablolar üretilebileceği gibi, çeşitli istatistiksel analizlerin yapılması da mümkündür. İlki 2003 yılında Hanehalkı Bütçe Anketi’nde ek bir modül olarak uygulanan 2004 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleştirilmekte olan Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2013 yılında ilk defa il düzeyinde yapıldı. Yaşam Memnuniyeti Araştırması yıllık sonuçları ile Türkiye toplamı ve il düzeyinde tahminler verilebilmektedir.
Periyot : Yıllık
ISSN / ISBN : - / 978-975-19-6040-5
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 0
Kurum Adı : Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Format & Fiyat :     100 TL / 70 $     Index    22/07/2014
 

İstatistiklerle Gençlik, 2013
Bu yayın, ülkemizde gençlik politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla, uluslararası tanımlara göre "15-24" yaş grubundaki gençlerin profilini mevcut araştırmalardan ve idari kayıtlardan faydalanarak ortaya koymaktadır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel olarak hazırlanan bu yayında, genç nüfusun demografik özellikleri, eğitim, sağlık, istihdam ve işsizlik, gelir ve yoksulluk, konut, suç, sosyal katılım, mutluluk, umut ve beklentilerine yer verilmiştir.
Periyot : Yıllık
ISSN / ISBN : / 978-975-19-5990-4
Dil : Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı : 149
Kurum Adı : Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Format & Fiyat :     10 TL / 20 $     5 TL / 10 $     Index    05/06/2014
Yayını indir

Bu konu başlığı altında 23 yayın bulundu.
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6

Sitemizin ideal görünümü için tarayıcınızın güncel sürümünü kullanmanızı öneririz.