Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri, 2013
Bu yayın, kadın ve erkek arasındaki sosyal, ekonomik ve kültürel konularda farklılığı vurgulayan göstergeleri ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Kadınların sosyal ve ekonomik konumlarını iyileştirmek için sorumluluğu bulunan tüm taraflarca çalışmalar yapılması ve olumsuz göstergelerin iyileştirilmesi gerektiği bir gerçektir. Bu alanda gerekli politikaların oluşturulması ve oluşturulan politikaların sağlıklı izlenebilmesi amacıyla, TÜİK web sayfasında yayımlanan Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri Veri Setini kapsayacak şekilde hazırlanan yayında, nüfus ve demografi, sağlık, eğitim, istihdam, şiddet ve suç, yoksulluk, seçilmiş meslekler ve siyasal yaşam konuları kapsanmıştır.
Periyot : Yıllık
ISSN / ISBN : / 978-975-19-5948-5
Dil : Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı : 159
Kurum Adı : Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Format & Fiyat :     10 TL / 20 $     5 TL / 10 $     Index    02/04/2014
Yayını indir
 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2013
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden elde edilen ülkemizin nüfus yapısı ile ilgili bilgilerin yer aldığı bu yayında, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla il ve ilçelere göre nüfus büyüklüğü, il/ ilçe merkezi ve belde/köy nüfusları, yaş, cinsiyet yapısı, nüfus artış hızı, medeni durum, aldığı göç, verdiği göç, net göç, net göç hızı, nüfusa kayıtlı olunan il, eğitim durumu ile ilgili bilgilerin yansıra temel göstergelerin grafiksel sunumunun yapıldığı haritalara yer verilmektedir.
Periyot : Yıllık
ISSN / ISBN : / 978-975-19-5934-8
Dil : Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı : 83
Kurum Adı : Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Format & Fiyat :     0 TL / 0 $     Index    28/03/2014
Yayını indir
 

Nüfus ve Konut Araştırması, 2011
Birleşmiş Milletler, nüfus konusunda ülkelerarası karşılaştırılabilir istatistikler elde edilmesi amacıyla sonu 0 ile biten yıllara yakın yıllarda ülkelerin "nüfus ve konut sayımı" yapmalarını önermektedir. Bu doğrultuda ülkeler 2010 sayım döneminde 2005-2014 yılları arasında nüfus ve konutla ilgili istatistikler üretmektedirler. Bu kapsamda 2011 yılında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile eş zamanlı olarak idari kayıtlara dayalı geniş kapsamlı bir örnekleme araştırması olarak planlanan Nüfus ve Konut Araştırması gerçekleştirilmiştir. Bu yayında, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden elde edilemeyen; işgücü, istihdam ve işsizlik, göç nedeni, engellilik ile bina ve konut nitelikleri gibi bilgilere il düzeyinde ayrıntılı olarak yer verilmiştir.
Periyot : Düzensiz
ISSN / ISBN : - / 978-975-19-5801-3
Dil : Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı : 334
Kurum Adı : Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Format & Fiyat :     10 TL / 20 $     5 TL / 10 $     Index    10/09/2013
Yayını indir
 

Türkiye' de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Mikro Veri Seti, 2008
Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, kadınların yaşadığı aile içi şiddetin yaygınlığı, şiddet biçimleri, neden ve sonuçları ile risk faktörlerinin anlaşılması amacıyla ülke çapında yürütülmüş en kapsamlı araştırmadır. Bu çalışmanın temel amacı ülkemizde şiddetle mücadele için gerekli temel ve ayrıntılı güncel bilgileri elde etmektir. Niceliksel araştırma örneği Türkiye, 12 coğrafi bölge ve kır-kent yerleşim alanlarını temsil edecek şekilde 51 ilde 24 048 haneden oluşmuş olup 2008 yılı Temmuz-Eylül aylarında bu haneler eğitilmiş görüşmeciler tarafından ziyaret edilerek 15-59 yaşlar arasındaki kadınlarla yüz yüze görüşülmüştür. Bu araştırmadan elde edilen veriler, kadınlara yönelik şiddetle mücadele kapsamında yapılacak müdahalelerin planlanmasının yanında, insan hakları ihlalinin bu en kötü şekli ile mücadelede Türkiye’nin sağladığı gelişmeleri takip etmek için de bir dayanak oluşturulmasında oldukça önemli olacaktır.
Periyot : Düzensiz
ISSN / ISBN : / 978-975-19-5637-8
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 0
Kurum Adı : Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Format & Fiyat :     100 TL / 70 $     Index    26/08/2013

Bu konu başlığı altında 22 yayın bulundu.
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6

Sitemizin ideal görünümü için tarayıcınızın güncel sürümünü kullanmanızı öneririz.