Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Mikro Veri Seti,2013
Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında, 2004 yılında uygulanmaya başlanan bu araştırma ile Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümüne yönelik strateji ve eylem planlarının izlenmesi amacıyla Avrupa Birliği ile karşılaştırılabilir göstergeler üretilmektedir. Bu kapsamda Türkiye, Kır, Kent ve İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey1 (IBBS1)’e göre 12 bölge bazında, hanelerin Internet erişim imkanı, kullanılan Internet bağlantı türleri ile bireylerin, yaş, cinsiyet, eğitim ve işgücü durumlarına göre bilgisayar ve Internet kullanımları gibi göstergelere ilişkin mikro veriler, MS EXCEL ve ASCII formatları ile sunulmaktadır. Bu yıl araştırmanın kapsamı genişletilerek, ilk defa 06-15 yaş grubu genel olmak üzere, farklılıkları daha iyi gözlemleyebilmek için 06-10 ve 11-15 yaş grubu ayrımında bilgisayar, İnternet ve cep telefonu kullanımı, sıklığı, amaçları ve medya ile ilişkileri de araştırılarak, sonuçları 06-15 Yaş Grubu Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanımı ve Medya, 2013 adlı haber bülteni ile verilmiştir. Bu araştırmanın mikro verisi de CD içerisinde yer almaktadır. Veri kılavuzu, anketin amaç, kapsam ve yöntemi, değişken tanım ve kavramları ile metodolojik açıklamalar da bu CD’de yer almaktadır.
Periyot : Yıllık
ISSN / ISBN : / 978-975-19-5888-4
Dil : Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı : 0
Kurum Adı : Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Format & Fiyat :     100 TL / 70 $     Index    27/12/2013
 

Türkiye Sağlık Araştırması Mikro Veri Seti, 2012
2012 Sağlık Araştırması ile bireylerin genel sağlık profilinin ortaya çıkarılması ve ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren kalkınma göstergeleri içerisinde önemli bir paya sahip olan sağlık göstergesine yönelik bilgilerin elde edilmesi ile mevcut yapıdaki bilgi açığının kapatılması amaçlanmıştır. Araştırma, hem uluslararası karşılaştırmalara imkan veren hem de ulusal ihtiyaçlara ışık tutan bir araştırma olma özelliğini taşımaktadır. Araştırma ile sağlık alanında 0-6, 7-14 ve 15 ve daha yukarı yaştaki bireylere ait birçok gösterge elde edilebilmektedir.
Periyot : Düzensiz
ISSN / ISBN : - / 978-975-19-5882-2
Dil : Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı : 0
Kurum Adı : Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Format & Fiyat :     100 TL / 70 $     Index    02/12/2013
 

Resmi İstatistik Programı, 2012-2016 (Rev. 1)
Resmi İstatistik Programı, resmi istatistiklerin üretimine ve yayımına ilişkin temel ilkeler ile standartları belirlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda güncel, güvenilir, zamanlı, şeffaf ve tarafsız veri üretilmesini sağlamak amacıyla 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’na dayanılarak beşer yıllık dönemler için hazırlanmakta ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmektedir. İkinci Resmi İstatistik Programı, 05/01/2012 tarih ve 28164 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir ve 2012-2016 yıllarını kapsamaktadır. Program; verilerin, hangi tanım, yöntem, kapsam ve sınıflama kullanılarak hangi kurum tarafından, hangi sıklıkta derleneceği ve yayınlanacağı ile ilgili bilgileri içermektedir. Programda 6 ana tema ve 40 konuda 287 alt konudaki resmi istatistikler yer almaktadır. Bu temalar: İstatistiksel altyapı, sosyal ve demografik istatistikler, makroekonomik istatistikler, iş istatistikleri, tarım istatistikleri ve çevre istatistikleridir.
Periyot : Düzensiz
ISSN / ISBN : - / 978-975-19-5251-6
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 168
Kurum Adı : Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Format & Fiyat :     0 TL / 0 $     Index    29/11/2013
 

Sağlık Araştırması, 2012
2012 Sağlık Araştırması ile bireylerin genel sağlık profilinin ortaya çıkarılması ve ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren kalkınma göstergeleri içerisinde önemli bir paya sahip olan sağlık göstergesine yönelik bilgilerin elde edilmesi ile mevcut yapıdaki bilgi açığının kapatılması amaçlanmıştır. Araştırma, hem uluslararası karşılaştırmalara imkan veren hem de ulusal ihtiyaçlara ışık tutan bir araştırma olma özelliğini taşımaktadır. Araştırma ile sağlık alanında 0-6, 7-14 ve 15 ve daha yukarı yaştaki bireylere ait birçok gösterge elde edilebilmektedir.
Periyot : Düzensiz
ISSN / ISBN : / 978-975-19-5841-9
Dil : Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı : 74
Kurum Adı : Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Format & Fiyat :     10 TL / 20 $     5 TL / 10 $     Index    30/09/2013
Yayını indir

Bu konu başlığı altında 7 yayın bulundu.
Sayfalar: 1 2

Sitemizin ideal görünümü için tarayıcınızın güncel sürümünü kullanmanızı öneririz.