Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Mikro Veri Seti,2013
Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında, 2004 yılında uygulanmaya başlanan bu araştırma ile Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümüne yönelik strateji ve eylem planlarının izlenmesi amacıyla Avrupa Birliği ile karşılaştırılabilir göstergeler üretilmektedir. Bu kapsamda Türkiye, Kır, Kent ve İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey1 (IBBS1)’e göre 12 bölge bazında, hanelerin Internet erişim imkanı, kullanılan Internet bağlantı türleri ile bireylerin, yaş, cinsiyet, eğitim ve işgücü durumlarına göre bilgisayar ve Internet kullanımları gibi göstergelere ilişkin mikro veriler, MS EXCEL ve ASCII formatları ile sunulmaktadır. Bu yıl araştırmanın kapsamı genişletilerek, ilk defa 06-15 yaş grubu genel olmak üzere, farklılıkları daha iyi gözlemleyebilmek için 06-10 ve 11-15 yaş grubu ayrımında bilgisayar, İnternet ve cep telefonu kullanımı, sıklığı, amaçları ve medya ile ilişkileri de araştırılarak, sonuçları 06-15 Yaş Grubu Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanımı ve Medya, 2013 adlı haber bülteni ile verilmiştir. Bu araştırmanın mikro verisi de CD içerisinde yer almaktadır. Veri kılavuzu, anketin amaç, kapsam ve yöntemi, değişken tanım ve kavramları ile metodolojik açıklamalar da bu CD’de yer almaktadır.
Periyot : Yıllık
ISSN / ISBN : / 978-975-19-5888-4
Dil : Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı : 0
Kurum Adı : Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Format & Fiyat :     100 TL / 70 $     Index    27/12/2013
 

Türkiye Sağlık Araştırması Mikro Veri Seti, 2012
2012 Sağlık Araştırması ile bireylerin genel sağlık profilinin ortaya çıkarılması ve ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren kalkınma göstergeleri içerisinde önemli bir paya sahip olan sağlık göstergesine yönelik bilgilerin elde edilmesi ile mevcut yapıdaki bilgi açığının kapatılması amaçlanmıştır. Araştırma, hem uluslararası karşılaştırmalara imkan veren hem de ulusal ihtiyaçlara ışık tutan bir araştırma olma özelliğini taşımaktadır. Araştırma ile sağlık alanında 0-6, 7-14 ve 15 ve daha yukarı yaştaki bireylere ait birçok gösterge elde edilebilmektedir.
Periyot : Düzensiz
ISSN / ISBN : - / 978-975-19-5882-2
Dil : Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı : 0
Kurum Adı : Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Format & Fiyat :     100 TL / 70 $     Index    02/12/2013
 

Sağlık Araştırması, 2012
2012 Sağlık Araştırması ile bireylerin genel sağlık profilinin ortaya çıkarılması ve ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren kalkınma göstergeleri içerisinde önemli bir paya sahip olan sağlık göstergesine yönelik bilgilerin elde edilmesi ile mevcut yapıdaki bilgi açığının kapatılması amaçlanmıştır. Araştırma, hem uluslararası karşılaştırmalara imkan veren hem de ulusal ihtiyaçlara ışık tutan bir araştırma olma özelliğini taşımaktadır. Araştırma ile sağlık alanında 0-6, 7-14 ve 15 ve daha yukarı yaştaki bireylere ait birçok gösterge elde edilebilmektedir.
Periyot : Düzensiz
ISSN / ISBN : / 978-975-19-5841-9
Dil : Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı : 74
Kurum Adı : Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Format & Fiyat :     10 TL / 20 $     5 TL / 10 $     Index    30/09/2013
Yayını indir
 

Küresel Yetişkin Tütün Araştırması Mikro Veri Seti, 2012
Küresel Yetişkin Tütün Araştırması, yetişkinlerin tütün ve tütün mamulü kullanma durumu konusunda bilgi elde etmek ve bu konuda karar alıcılara ve araştırmacılara veri kaynağı oluşturmak amacıyla uygulanmıştır. Araştırma, Hastalıkları Önleme ve Kontrol Vakfı (Centers for Disease Control and Prevention, CDC Foundation) ile yapılan protokol çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın ilki 2008 yılında uygulanmıştır. Bu araştırma ile tütün ve tütün mamüllerinin kullanımı, sigara dumanına maruz kalma durumu, tütün ve tütün kullanımını bırakma eğilimi, kişilerin medya ve sağlık uyarıları konusundaki bilgiler elde edilmiştir.
Periyot : Düzensiz
ISSN / ISBN : / 978-975-19-5751-1
Dil : Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı : 0
Kurum Adı : Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Format & Fiyat :     100 TL / 70 $     Index    01/08/2013

Bu konu başlığı altında 6 yayın bulundu.
Sayfalar: 1 2

Sitemizin ideal görünümü için tarayıcınızın güncel sürümünü kullanmanızı öneririz.