Türkiye İstatistik Kurumu, Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, I. Çeyrek: Ocak - Mart, 2020

Sayı: 33604           29 Mayıs 2020           Saat: 10:00

Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, I. Çeyrek: Ocak - Mart, 2020
Teknik bilgi için: Mehmet ILGARBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 76 55Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: mehmet.ilgar@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr