Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomik Güven Endeksi, Eylül 2019

 
Sayı: 30949

27 Eylül 2019

Saat: 10:00

 

Ekonomik Güven Endeksi, Eylül 2019
Teknik bilgi için: Arzu ERATAKBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 76 03Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: arzueratak@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr