Türkiye İstatistik Kurumu, Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2018

 
Sayı: 30890

02 Eylül 2019

Saat: 10:00

 

Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2018
Teknik bilgi için: SİBEL BAŞTÜRK TARHANBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 76 74Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: sibel.basturk@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr